1. REGULA DE AUR:

Identificarea acelor posibilități lexicale și gramaticale care să transforme enunțul din limbajul verbal – deci sonor – într-un limbaj mimico-gestual – deci vizual.

Textul liturgic adresat credincioșilor ortodocși auzitori din Biserica Ortodoxă Română, încărcat de sonoritatea și muzicalitatea sa, trebuie convertit într-o formă de exprimare vizual – coregrafică pentru a putea fi accesibil credincioșilor surzi. Ca urmare, propoziția limbajului verbal se descompune mai întâi în elemente de bază, după care se reorganizează în așa fel încât să aibă un înțeles deplin pentru ochiul care va absorbi întreaga informație și, de fapt, singura de bază pentru persoana surdă.

  1. Pe lângă regula de aur, traducerea unui limbaj sonor într-un limbaj vizual, trebuie să ținem cont de faptul că nu există un fond gestic vizual unitar, de aceea din actuala sursă de informații gestuale folosim ceea ce este în uz, resemantizăm, și, din cauza aceasta uneori parafrazăm sau …dicționarele limbajului mimico-gestual editate după 1990 nu oferă … Vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 120 000 de cuvinte dintre care: vocabularul fundamental care cuprinde aproximativ 1 500 de cuvinte (10%) şi este format din:
  2. a) cuvinte foarte vechi (moştenite sau împrumutate din alte limbi);
  3. b) cuvinte folosite frecvent în vorbire;
  4. c) cuvinte cu mai multe sensuri (polisemantice);
  5. d) cuvinte care intră în componenţa unor locuţiuni sau expresii specifice limbii române. Cuvintele vocabularului fundamental denumesc: • obiecte, fiinţe • grade de rudenie • stări, acţiuni • animale, păsări • flori, fructe • alimente, băuturi • părţi ale corpului omenesc • fenomene ale naturii • însuşiri • culori • corpuri cereşti • anotimpuri, părţi ale zilei, lunile anului, zilele săptămânii.

Masa vocabularului, circa 90% din vocabularul limbii române, alcătuită din: termenii ştiinţifici şi tehnici, arhaismele, regionalismele. Raportat la acestea în limbajul mimico-gestual românesc constatăm că, din dicționarele editate după 1990, reiese că Dicționarul bilingv ilustrat, autor Iulia Drăguțoiu, conține un număr de 2320 de semne, Manualul de limbaj mimico-gestual românesc, editat de ANSR, conține un număr de aproximativ 1400 de semne, Simbolistica semnelor în care se regăsesc aproximativ 450 de semne, Dicționar LMG religios, cu un număr de aproximativ 470 de semne.

În concluzie, masa de unități gestuale pentru surzii din România este compusă din : semne laice, circa 2500; religioase: cca 1500 de semne de creație nouă din care jumătate au fost explicate și argumentate în lucrările de specialitate editate.3. În acest moment nu există un număr suficient de mare de unități lexicale gestuale care să permită o exprimare specializată pe domenii, fapt pentru care, adesea, sunt utilizate împrumuturile din limba română și alocarea unor gesturi pentru acestea.

  1. CUVÂNTUL

1) unitate sintactică:

  • Limbaj verbal – semantică, lingvistică, morfologie;
  • Limbaj mimico – gestual: semantică, simbolistică, morfologie;
  • Schimbarea valorii gramaticale.

 

 

Pentru a putea vizualiza în întregime cursul descarcă aici